Θεραπευτικη ασκηση
Εξατομικευμένα Προγράμματα Άσκησης
Μυική ενδυνάμωση – Clinical Pilates
Αερόβια – Αναερόβια Άσκηση
Theraband – Fitball
Bobath N.D.T